Poplachové Zabezpečovací a Tísňové Systémy

PZTS

jsou souborem elektronických systémů, které sledují a vyhodnocují střežený prostor. Vyhlašují poplach, provádí záznam sledovaného prostoru a zajišťují přenos poplachové situace.

Základ tvoří systémy ochrany budov proti vniknutí osob a vzniku požáru požáru.

Součástí jsou perimetrické systémy ochrany oplocení a volného prostoru okolo budovy.

Bezpečnost v objektu a vstup oprávněných osob zajišťují systémy přístupové, docházkové , komunikační a kamerové.